Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wygodne Mieszkanie Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu ul. Przyjaźni 2a1 lok. 4, 53-030 Wrocław. Administrator Danych Osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i dokonał jego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Administratorem

  1. Administrator Danych Osobowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wygodne Mieszkanie Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu ul. Przyjaźni 2a1 lok. 4, 53-030 Wrocław tel. 071 339 -74-89 e-mail: biuro@tbswm.pl
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wygodne Mieszkanie Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu ul. Przyjaźni 2a1 lok. 4, 53-030 Wrocław tel. 071 339 -74-89 e-mail: biuro@tbswm.pl

Pobierz dokument – Polityka-bezpieczeństwa-danych-osobowych